Kerstverhaal

…En hier sta ik dan …

Boven, in het topje van de boom stond ik als een verlichte engel. Hoe ik daar gekomen was, is een vreemd verhaal:  Ik was al afgedankt en een beetje flemerig bedankt voor mijn rol als engel boven de kerststal in een nogal rumoerig huishouden. Tussen een heleboel kerstballen, vogeltjes en veelkleurige kerstboomhangers werd ik door de vrouw des huizes afgevoerd naar het kringloopcentrum.

                ‘Zo, opgeruimd staat netjes’, zei ze, terwijl ze de doos ferm op een pallet zwaaide.

Maandenlang lag ik in de donkerte en ik was allang vergeten dat ik nog bestond, tot het deksel van de doos werd gehaald en ik in een lawine belandde toen deze leeggeschud werd. Tussen gekleurde scherven kwam ik tot mijn positieven en ik keek in het vriendelijke gezicht van een oudere vrouw. Er verschenen duizend kleine rimpeltjes rond haar ogen toen ze me aandachtig bekeek.

                ‘Jij bent speciaal’, zei ze. ‘Je bent nog gaaf. Ik zie geen gebrokenheid aan je maar ik weet dat die ook van binnen kan zitten’, fluisterde ze. ‘Ik leg je bij de kerstversiering en zal elke dag komen kijken of je al gekozen bent.’

Ze hield woord: elke dag zag ik haar lieve gezicht en haar ogen straalden als sterren als ze me zag. Telkens als haar blik op me rustte, voelde ik me meer aanwezig in het bestaan. Het was alsof ik me door haar lieve gelaat, pas echt realiseerde wat het betekent om engel zijn. De aanwezigheid van deze vrouw, Lucia, wekte me weer tot leven. Zo gingen er dagen voorbij tot ik opgetild werd door een kleine kinderhand. Hij hoorde bij een meisje met blozende wangen en heldere ogen, dat me verrukt in zich opnam.

                ‘Engeltje wat ben je mooi!’ riep ze uit.

Ik bloosde en engelen gaan dan schitteren;  de engelenglow kwam over me.

‘mama, mag ik haar meenemen voor thuis?’

‘Nee, schat, we hebben al teveel spullen in huis. We moeten juist ont-spullen.’ 

‘Maar mama, ik wil het zo graag’ riep het kind naar haar moeder die resoluut naar de uitgang beende. Lucia, die het tafereel vanaf een afstandje had gevolgd, drukte het meisje vijftig eurocent in haar hand. ‘

‘Niks tegen mama zeggen, hiermee kun je het engeltje betalen. Ga maar gauw naar de kassa.’

Nu werden de blosjes van het meisje nog roder en ze stamelde:

‘Dank u wel. Dit wordt onze kerstengel. Ik ga haar inpakken voor mama.’

Lucia keek naar me en zei:

‘Het is een prachtig geschenk. Ze brengt licht waar het donker is. Vanzelfsprekend was haar mama geroerd en ik zag dat het ook een beetje lichter om haar heen werd. Opgetild werd ik en nu ik hier hoog sta, op de top van de boom in dit warme huis, ben ik het licht zelve geworden; ik straal!

  Liefs, Monique, december 2021…

Introductie creatief schrijven; Luisteren naar je pen

Zaterdag 11 september 2021 van 10.00 – 12.00 uur is de introductie van Luisteren naar je pen, de cursus creatief schrijven, die dinsdagochtend 14 september van start gaat. De cursus is ontwikkeld door Christine de Vries van Shodo en wordt op diverse locaties in Nederland en in het buitenland gegeven.
Op zes dinsdagochtenden van 10.00 – 12.00 uur halen we met speelse schrijfoefeningen herinneringen boven en schrijven we over wat de moeite waard is in het dagelijkse leven.

De lokatie is: Sterrebos 175, Breda  
Je ontdekt met eenvoudige schrijftechnieken de rijkdom van je innerlijke wereld. We werken met associaties, tekstfragmenten en beeldmateriaal als inspiratie.
Op zaterdagochtetnd kun je alvast kennismaken met deze mooie schrijfmethode.
Ik hoop je dan te ontmoeten!

Hartelijke groeten, 
Monique Smit

0613286386…

Yogalessen weer van start in Yoga Sterrebos en Jeugdland

Bij lekker weer gaan we de tuin in. Uiteraard wel nog steeds met afstand.

Yoga maakt fit en blij
Vanaf maandag 31 mei gaan de yogalessen weer van start. Yogabeoefening houdt je lenig. Je wordt je bewust van de energie in het
lichaam en hoe je deze kunt sturen en uitbreiden. Yoga is weldadig bij stress,
pijnlijke gewrichten, rugpijn, hyperventilatie en tal van andere klachten.
Neem voor een gratis proefles, privéles of meer informatie contact met me op.

Tot ziens!

Monique

0612286386…

Wat maakt een biografie boeiend?

Levensverhalen schrijven

Wat mij boeit in de verhalen die mensen over zichzelf schrijven is hun orginaliteit, hun echtheid en de manier waarop ze verbindingen leggen. Hella Haasse heeft jaren geleden diverse autobiografische geschriften gepubliceerd. Arthur Japin heeft vorig jaar in Geluk een geheimtaal zijn dagboeken gepubliceerd. Veel boeken die niet onder de noemer autobiografie zijn verschenen bevatten herinneringen uit  het eigen leven van de auteur. In  ‘Uit het leven van een hond’ van Sander Kollaard en in Thuis van Daniel Schreiber lees ik ook details uit het eigen leven.

                Wat mij boeit zijn reflecties over de eigen identiteit. Hoe neemt de auteur zichzelf waar? In hoeverre is iemand in staat afstand te nemen van zichzelf? Het is boeiend om getuige te mogen zijn van een ontdekkingstocht en de verwondering die iemand ten deel kan vallen om telkens nieuwe landschappen in zijn of haar leven te ontdekken.

Zintuiglijk schrijven

Wat voor levendigheid zorgt zijn zintuiglijke indrukken tot in detail beschreven en waardoor het is alsof ik er zelf bij ben. De vergelijkingen die iemand maakt en hoe de levende werkelijkheid er uitziet, hoe iemand waarneemt en hoe deze realiteit zich uitbreidt waardoor er nieuwe inzichten ontstaan; ze geven hoop en vertrouwen, de levenslessen van anderen. Het is voor een deel het meebeleven van de emoties van anderen. Ik voel mee met de ander en blijf toch een beetje op afstand. Dat is een riante positie. Ik leef me in zonder dat de gebeurtenissen en de emoties al te diep door me heen snijden. In het lezen van de belevenissen, struggles en de gedachten die men daarover heeft, word je meegevoerd in momentopnamen van een werkelijkheid, terwijl je tegelijkertijd ook zelf vanuit een helikoptervisie het geheel kunt waarnemen. De auteur geeft met zijn woorden een indruk van hoe het is en deze indruk toets je tegelijkertijd aan je eigen ‘oordeel’ of kennis.

               

Betweters

Het is dan ook mooi als er niet al te veel uitleg wordt gegeven of aanwijzingen voor hoe de lezer het geschrevene dient te interpreteren. Dat maakt teksten vaak betweterig en saai. Ik krijg dan zelfs een gevoel van opstandigheid. Waar ik ook een beetje kriegelig van word, is zelfmedelijden. Ik heb boeken gerecenseerd met waargebeurde geschiedenissen die bleven steken in zelfbeklag. Dat is jammer. In het ideale geval, heeft de schrijver ook momenten waarop hij zelf afstand neemt van zijn verhaal of ten minste vraagtekens zet bij conclusies.

                Sander Kollaard schrijft bijvoorbeeld met oog voor detail en zo specifiek en genuanceerd dat het me ontroert en terug brengt naar mijn eigen herinneringen. Het singuliere of individuele is drager van liefde en van zin. De Franse filosoof Luc Ferry, schrijft in ‘Beginnen met filosofie’ dat het kenmerkende van een groot werk is dat het bijzondere zich verheft tot het universele. Dat lijkt mij een van de belangrijkste criteria waar een  biografie aan zou moeten voldoen: Een hoog niveau van singulariteit en daar toch bovenuit stijgen. Het moet zo zijn dat de ander, ondanks de voor hem ‘vreemde werkelijkheid’ zich toch kan verbinden. Anders gezegd: Om een ander te begrijpen moet ik me losmaken van mezelf en krijg ik toegang tot een breder en rijker bewustzijn.

             

Verruimd denken

Het is mooi als de ander me kan inwijden in een wijsheid die verder reikt dan de mijne, die me een structuur biedt. Het kan ook een wetenschappelijke denktraditie zijn waarbij telkens een aspect wordt toegevoegd of wordt uitgebouwd waardoor er meer inzicht ontstaat in juist dat aspect van het denken. Zo is er de noodzaak van verruimd denken waarbij je je losmaakt van jezelf en je in plaats van de ander stelt. Dat maakt het mogelijk om de ander beter te begrijpen en je leert ook om je eigen oordelen vanuit het standpunt van anderen te bezien. Dat houdt in het vermogen tot zelfreflectie en afstand kunnen nemen van jezelf.

Dat betekent niet dat diepe emoties opzij geschoven moeten worden. Daar moet juist ook ruimte voor gemaakt worden, hoe ongemakkelijk ze ook zijn. Het verruimde denken is geworteld in het humanisme. Het leert dat je je eigenaardigheden niet hoeft te verloochenen maar dat ze, wanneer je er afstand van neemt, ze kunt bezien vanuit een ander gezichtspunt waardoor ze minder in zichzelf gekeerd blijven. In zekere zin is dat ook wat er gebeurt als mensen in cursussen creatief  schrijven hun pijnlijke ervaringen in een andere vorm kunnen gieten. Het kan zelfs zomaar zijn dat een levenslang gevoel van schaamte zich transformeert in iets heel grappigs waardoor het lichter wordt.

Helen

Ik hoop zelf dat ik meer inzicht krijg in de thema’s die mijn leven kenmerken. Het schrijfavontuur lokt: welke geheimen liggen er in mijn geheugen verscholen? Wat gebeurt er als ik ze projecteer op het scherm van mijn huidige bewustzijn? Welke schrijftechnieken ga ik toepassen? Een (auto)biografie laat een ontwikkeling zien van iemands persoonlijkheid en het leven wordt altijd achteraf beschreven. Kierkegaard zei dat het leven alleen achterwaarts kan worden begrepen. Toch denk ik dat er ook essenties wegzakken die liggen te wachten op een aandachtige beschouwing.

Waar ik naar verlang in  literatuur is geraakt worden diep van binnen. Een werkelijk goede tekst verbindt de lezer met zichzelf. Zoals Kafka zegt: ‘Een boek is een bijl voor de bevroren zee in ons.’ Er kan een plotseling inzicht optreden maar ook kan er langzaam iets beginnen te dagen. In dat geval smelt het ijs en wordt het ons gelijdelijk aan helder.

Er kan ook sprake zijn van een vermoeden: Die gewaarwording  lijkt het een beetje op wat in het gedicht: Het kind en ik  van Nijhof gebeurt. Maar toen heeft het geschreven, zonder haast en zonder schroom, al wat ik van mijn leven nog ooit te schrijven droom.

Een verheffend verhaal …

Online Schrijfcafe Breda

Creatief schrijven in schrijfcafe Breda

Online schrijfcafe Breda

Schrijf of lees je graag? Wil je in contact komen met andere schrijvers en aan de slag met sprankelende schrijfopdrachten? Kom dan eens naar het online schrijfcafé Breda.  In maart is het schrijfcafe elke dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur geopend. De kosten zijn 15,- Schrijfdocent is Monique Smit. Het eerstvolgende schrijfcafe is op dinsdag 2 maart 2021. Aan de hand van een thema krijg je schrijfopdrachten. Je doet inspiratie op, schrijft samen met andere schrijvers en wisselt tips uit. De sfeer is ongedwongen. De opdrachten zijn speels en luchtig. Wist je dat je stemming verbetert door het delen van ervaringen en dat bezig zijn met ‘betekenis geven’ een transformerende kracht heeft? Ruimte maken voor emoties in je leven zorgt ervoor dat je ook verbinding maakt met het emotionele leven van anderen. Creatief schrijven is een prettige manier om je binnenwereld te verkennen. We doen dat met behulp van schrijftechnieken zoals poëzie, fictie, drama en creatieve non-fictie. Voor veel mensen is schrijven een vast onderdeel van het leven, zoals lichaamsbeweging of meditatie. Het vermogen om de wereld vanuit verschillende perspectieven waar te nemen, is de moeite waard om als vaardigheid te ontwikkelen in je persoonlijke leven. In het schrijfcafe komen vaak vaste bezoekers, de stamgasten, maar ook als je er een enkele keer wilt deelnemen is dat heel goed mogelijk. De bijeenkomsten waar we creatief schrijven staan op zich. Je kunt meedoen wanneer je wilt. Als je je aanmeldt via yogasterrebos@gmail.com, dan ontvang je de link om online mee te doen. Het is even wennen maar dat gaat snel. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Tot dinsdag!

Monique Smit  yogasterrebos@gmail.com