Verborgen wijsheid

verborgen wijsheid

Leer de taal van je onbewuste

Afgelopen week recenseerde ik voor NBD Biblion een boek over de gelaagdheid van onze persoonlijkheid. Het gaat over de ontstaansgeschiedenis van de bescherming die we leren opbouwen en hoe we door zelfonderzoek de onbewuste delen van onze persoonlijke geschiedenis aan het licht kunnen brengen en zo blokkades kunnen opsporen. De bewustzijnsleer wordt beschouwd als unieke wetenschap met een eigen theorie en praktijk. Er worden handvatten aangereikt om patronen in gevoelens en gedrag te ontdekken en je weer te herinneren wie je ten diepste bent.

De bedoeling is dat je leert om je eigen menselijkheid te omarmen. Er wordt gebruik gemaakt van inzichten uit verschillende disciplines waarbij het zelfonderzoek vanuit een open houding centraal staat.  De lezer wordt via helder beschreven oefeningen uitgenodigd om eigen gewaarwordingen te onderzoeken. Opmerkzaamheid beoefenen zoals ook de yoga ons leert.

 

De auteurs zijn beide bewustzijnscoach  en putten uit praktijkervaringen met cliënten. Thema’s die aan de orde komen zijn: de gelaagdheid in onze persoonlijkheid, het terugvinden van de heelheid, omgaan met het superego en de boodschappen ervan en verlangens als bron van transformatie. Het gaat erom inzicht te krijgen in de eigen egostructuur. Belangrijk instrument daarin vormt de Kath meditatie die zorgt voor een voelbare diepe verbinding met het bestaan. Het lichaam met de adem als anker is de poort tot bewustzijn. Aan elk hoofdstuk is een literatuurlijst toegevoegd.  

Al met al is dit boek een een bruikbaar werk op weg naar een ontspannen leven in heelheid en bewustzijn. In het zoeken naar die heelheid ligt de sleutel voor het weer draaglijk laten worden van pijn. Door opheffing van blokkades kan de levensenergie weer stromen. Als je gewoon bent  in plaats van iets na streven ontstaat er een groot gevoel van vrijheid. Het lichaam is een bron van informatie van waaruit je met zachtheid en mildheid je eigen waarheid leert leven.