Schrijfcafe Breda over raadsels en geheimen

teteringen2

 

 

Het onbekende

Breda – 25 augustus 2016  Welk raadsel gaat er verborgen achter deze gevel?  Zie ik daar soms een gestalte in de schaduw? Wie heeft hier gewoond en welke geheimen droegen de bewoners met zich mee? Het zijn zomaar vragen die bovenkomen bij het zien van deze foto. Ik heb hem zelf gemaakt bij mij in de buurt en met een fotobewerkingsprogramma een oud aanzien gegeven. De geheimzinnigheid schuilt in alles wat we er zelf bij fantaseren.

Wat maakt iets spannend en mysterieus? In de eerste plaatst is dat het ontbreken van exacte en feitelijke kennis. In verhalen die mondeling werden overgeleverd werden woorden gebruikt die deze vaagheid in stand hielden: ‘ Lang lang geleden …leefde ergens in een diep donker bos in een oud verscholen huisje…’

Het onbekende heeft iets onzekers. Juist dat onbekende maakt dat de lezer zich kwetsbaar voelt. Hij weet immers niet wat hij kan verwachten. Hij kent de omgeving niet en elk moment kan er een figuur opduiken uit het duister. Als je je voorstelt dat je op een sombere, regenachtige avond tegen de schemering met autopech gestrand bent en je genoodzaakt bent om hier in dit eenzame huis in ‘the middle of nowhere’ hulp moet gaan vragen…is dat al een goed begin van een spannend verhaal dat alle kanten op kan gaan. Belangrijk is ook dat je als lezer goed moet kunnen inleven in de situatie die dan steeds penibeler wordt.

 

Spanning opbouwen

In het augustusschrijfcafe gaan we onderzoeken hoe we spanning in een verhaal kunnen opbouwen. Hoe kun je iets omschrijven zonder te benoemen wat het is? Hoe maak je een gedicht extra spannend? Hoe zet je een lezer op het verkeerde been? We gaan aan de slag met oefeningen over  begrippen waar suspence inzit:  verdwijnen,  het verborgene, geheime kennis en eeuwenlange geheimen die worden ‘doorgegeven’. Veel bestsellers gaan over deze thema’s. Veelal worden er geheimen onthuld uit een traditie of er worden manuscripten ontdekt die belangrijke spirituele inzichten verwoorden zoals in De Celestijnse Belofte.  Over het onsterfelijke en occulte wordt geschreven in alchemistische werken. Zo schreef Paracelsus over een geheime substantie die je onsterfelijk zou kunnen maken.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw verschenen er boeken over bewustzijnsverandering die een andere waarneming van de werkelijkheid oplevert. Carlos Castananeda  schreef in De lessen van Don Juan en in Een aparte werkelijkheid over hallucinatoire ervaringen met planten. Een metamorfose maakt het occulte zichtbaar. Pythagoras ging op zoek naar het mysterie dat schuilt in de geometrie. De bovenzinnelijke wereld is raadselachtig en biedt ruimte voor veel fantasie.

 

Het wonderbaarlijke

Al zolang de mensheid bestaat wordt er gezocht naar een verklaring voor allerlei wonderbaarlijke feiten uit de geschiedenis, wetenschap, natuur en religie. We willen de  geheimen ontrafelen van de grotschilderingen in Zuid Frankrijk, fossiele fondsten, labyrinthen en doolhoven, vreemdsoortige bewoners van de aarde en van nog veel meer mystieke fenomenen en filosofieen.

Toch blijft het allergrootse mysterie: de mens zelf en de aanwezigheid van zijn onbewuste werkelijkheid. Jung heeft zijn leven gewijd aan het ontcijferen van de geheimtaal van onze dromen en hoe mensen dichter bij het zelf komen naarmate zij leren hun dromen te duiden. Aandacht besteden aan de subtiele geheimtaal van je eigen innerlijk is een groot cadeau dat je jezelf kunt geven. Al schrijvend deze wereld van de mysteries verkennen; Dat is wat we gaan doen onder de parasol bij Het Hijgend Hert aan de Pasbaan in het schrijfcafe Breda vanmiddag, 25 augustus van 14.00 – 16.00 uur. We hebben geen geheim genootschaap: Iedereen is welkom en kan zo aanschuiven.

Monique Smit