Recensie Stilte van Erling Kagge

Stilte: luxe voor elk levend wezen

Stilte is een praktische bron voor een rijker leven, zegt Kagge. Afgelopen week recenseerde ik voor NBD Bilbion zijn boek: Stilte. Jezelf staande houden in een wereld vol lawaai. Het is een uniek werk dat direct aanspreekt omdat het lijkt alsof hij bij je in de kamer zit en je persoonlijk zijn verhaal vertelt. Deze filosofische reflecties zijn dan ook een prachtig voorbeeld van het bespreken van een diepgaand onderwerp in eenvoudige bewoordingen.

 

Merel-stil

Al  lezende herinner ik me mijn ultieme ervaring met stilte. Een van onze huismerels, Meri, heeft een aantal keren in onze schuur genesteld. De roerloze stilte waarmee ze op het nest bleef zitten als we binnenslopen, is in mijn leven een onvergelijkbare beleving van stilte geworden. Een stilte waarin zich iets groots aan het voltrekken was, een stilte die ik me tekens weer met ontzag herinner.

Wat is stilte? Waar kun je het vinden? Waarom is het belangrijker dan ooit? De schrijver, uitgever en avonturier, probeert antwoorden te vinden op deze vragen. Hij doet dat aan de hand van reflecties over zijn ervaringen met stilte en geeft drieëndertig mogelijke antwoorden op wat stilte is.

 

Verwondering

Hij refereert aan verschillende citaten en bronnen, gebeurtenissen, anekdotes, e-mailwisseling en poëzie. Filosofen die hij aanhaalt zijn Kierkegaard, Heidegger en Wittgenstein.  Een breed scala aan aspecten van stilte passeert de revue. Kenmerkend is de grote onbevangenheid  waarmee hij het onderwerp benadert. Dat heeft te maken met de verwondering  waarmee hij in het leven staat. De ultieme zin van het leven, het absolute goed, kan geen wetenschap zijn. Het moet worden ervaren.  Hij observeert de stilte  die hij aan den lijve ondervond tijdens zijn tocht naar de Zuidpool en die hij ‘oorverdovend’ noemt. Zijn woordkeuze, de eenvoud en de diepgang , maken de teksten poëtisch en herkenbaar. Hoewel zijn ervaringen persoonlijk zijn, ontstijgen ze het puur singuliere omdat ze een universele boodschap uitdragen: de stilte huist in jezelf.  Meesterlijk geschreven.

Om zelf stil van te worden.