Mindfulness en zelfcompassie. Verlos jezelf van desttructieve gedachten en emoties door Christopher Germer

 

 

Recensie

Dit heldere boek biedt een kader om compassie en liefdevolle vriendelijkheid (vertaling van het Paliwoord: metta) te ontwikkelen. Ieder mens kan zich deze vaardigheden eigen maken. Lastige emoties zoals angst, woede en schaamte zijn niet uit te bannen maar veranderen door er vanuit een houding van mildheid mee om te leren gaan. Zelfcompassie betekent zorgen voor jezelf zoals je dat voor iemand zou doen waar je veel van houdt. Wanneer we onszelf met vriendelijkheid voor emotionele pijn openstellen en onszelf accepteren kunnen we ons bevrijden van destructieve gedachten en emoties. De auteur werkt meer dan dertig jaar als psychotherapeut en beschouwt mindfulness als onderliggende factor voor effectieve psychotherapie. Het met acceptatie gewaar zijn van de huidige ervaring maakt het makkelijker om de therapie ervaring te integreren. Met dit boek wil hij laten zien hoe je op een nieuwe manier vanuit liefde op emotionele pijn kunt reageren. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt wat er precies bedoeld wordt met zelfcompassie; hoe zien de fasen van acceptatie eruit en hoe kan er een nieuwe relatie met pijn tot stand worden gebracht? Oefeningen leren hoe je luistert naar je lichaam, hoe je emoties leert opmerken en hoe je bewustwording ontwikkelt van zintuiglijke sensaties. Deel twee geeft instructies over de daadwerkelijke beoefening en introduceert de liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie als methode om je blik op de wereld te transformeren. Deze meditatie gebruikt de kracht van verbinding terwijl mindfulnessmeditatie met aandacht werkt. Deel drie geeft aanwijzingen om de compassiebeoefening aan te passen aan de eigen behoeften. Twaalf persoonlijkheidsstijlen worden aangereikt als middel om te oefenen. De lijst met emotiewoorden is bedoeld om emotionele ervaringen te etiketteren en aanvullende oefeningen zijn behulpzaam om nieuwe technieken aan te leren. Duidelijk handboek voor professionals en voor iedereen die wil leren zijn eigen beste vriend te zijn.