Schrijfcafe Breda over raadsels en geheimen

teteringen2

 

 

Het onbekende

Breda – 25 augustus 2016  Welk raadsel gaat er verborgen achter deze gevel?  Zie ik daar soms een gestalte in de schaduw? Wie heeft hier gewoond en welke geheimen droegen de bewoners met zich mee? Het zijn zomaar vragen die bovenkomen bij het zien van deze foto. Ik heb hem zelf gemaakt bij mij in de buurt en met een fotobewerkingsprogramma een oud aanzien gegeven. De geheimzinnigheid schuilt in alles wat we er zelf bij fantaseren.

Wat maakt iets spannend en mysterieus? In de eerste plaatst is dat het ontbreken van exacte en feitelijke kennis. In verhalen die mondeling werden overgeleverd werden woorden gebruikt die deze vaagheid in stand hielden: ‘ Lang lang geleden …leefde ergens in een diep donker bos in een oud verscholen huisje…’

Het onbekende heeft iets onzekers. Juist dat onbekende maakt dat de lezer zich kwetsbaar voelt. Hij weet immers niet wat hij kan verwachten. Hij kent de omgeving niet en elk moment kan er een figuur opduiken uit het duister. Als je je voorstelt dat je op een sombere, regenachtige avond tegen de schemering met autopech gestrand bent en je genoodzaakt bent om hier in dit eenzame huis in ‘the middle of nowhere’ hulp moet gaan vragen…is dat al een goed begin van een spannend verhaal dat alle kanten op kan gaan. Belangrijk is ook dat je als lezer goed moet kunnen inleven in de situatie die dan steeds penibeler wordt.

 

Spanning opbouwen

In het augustusschrijfcafe gaan we onderzoeken hoe we spanning in een verhaal kunnen opbouwen. Hoe kun je iets omschrijven zonder te benoemen wat het is? Hoe maak je een gedicht extra spannend? Hoe zet je een lezer op het verkeerde been? We gaan aan de slag met oefeningen over  begrippen waar suspence inzit:  verdwijnen,  het verborgene, geheime kennis en eeuwenlange geheimen die worden ‘doorgegeven’. Veel bestsellers gaan over deze thema’s. Veelal worden er geheimen onthuld uit een traditie of er worden manuscripten ontdekt die belangrijke spirituele inzichten verwoorden zoals in De Celestijnse Belofte.  Over het onsterfelijke en occulte wordt geschreven in alchemistische werken. Zo schreef Paracelsus over een geheime substantie die je onsterfelijk zou kunnen maken.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw verschenen er boeken over bewustzijnsverandering die een andere waarneming van de werkelijkheid oplevert. Carlos Castananeda  schreef in De lessen van Don Juan en in Een aparte werkelijkheid over hallucinatoire ervaringen met planten. Een metamorfose maakt het occulte zichtbaar. Pythagoras ging op zoek naar het mysterie dat schuilt in de geometrie. De bovenzinnelijke wereld is raadselachtig en biedt ruimte voor veel fantasie.

 

Het wonderbaarlijke

Al zolang de mensheid bestaat wordt er gezocht naar een verklaring voor allerlei wonderbaarlijke feiten uit de geschiedenis, wetenschap, natuur en religie. We willen de  geheimen ontrafelen van de grotschilderingen in Zuid Frankrijk, fossiele fondsten, labyrinthen en doolhoven, vreemdsoortige bewoners van de aarde en van nog veel meer mystieke fenomenen en filosofieen.

Toch blijft het allergrootse mysterie: de mens zelf en de aanwezigheid van zijn onbewuste werkelijkheid. Jung heeft zijn leven gewijd aan het ontcijferen van de geheimtaal van onze dromen en hoe mensen dichter bij het zelf komen naarmate zij leren hun dromen te duiden. Aandacht besteden aan de subtiele geheimtaal van je eigen innerlijk is een groot cadeau dat je jezelf kunt geven. Al schrijvend deze wereld van de mysteries verkennen; Dat is wat we gaan doen onder de parasol bij Het Hijgend Hert aan de Pasbaan in het schrijfcafe Breda vanmiddag, 25 augustus van 14.00 – 16.00 uur. We hebben geen geheim genootschaap: Iedereen is welkom en kan zo aanschuiven.

Monique Smit

 

Hoe werkt creativiteit?

Print

Door fantasievol denken creatief bijdragen aan de samenleving

 

Je kunt veel leren over succes van kunstenaars die de moed hadden om te kiezen voor een leven in de kunst.  Ik heb vandaag een korte aanschafinformatie gemaakt over:

Denk als een kunstenaar. Iedereen kan creatief zijn door Will Gompertz

De auteur zocht antwoord op de vragen: ‘Hoe krijgen we ons aangeboren creatieve talent aan de praat? Hoe scheppen we die moedige en originele concepten die extra waarde geven aan ons leven en misschien ook wel aan de hele wereld? Hoe kunnen we het element ontdekken dat de verbeeldingskracht voedt?’

 

Hij laat zich bij het vinden van antwoorden leiden door wat hij zelf heeft ervaren in de wereld van schrijvers, musici, regisseurs en acteurs en laat zien hoe zij hun fantasie voeden en productief weten te maken. Bij  het observeren van de karaktertrekken van creatieve, succesvolle mensen, ziet hij dat ze allemaal een paar duidelijk identificeerbare trekken gemeen hebben.  De manier waarop ze werken is zo kenmerkend dat je ervan leert hoe een creatieve geest werkt die maximaal functioneert.

 

Aan de hand van specifieke eigenschappen maakt hij duidelijk op welke wijze vernieuwende mensen hun fantasie voeden en productief weten te maken.  Elk hoofdstuk beschrijft een benadering of houding die essentieel is voor het creatieve proces.  Het gaat daarbij om de manier van werken en – de essentie- hoe iedereen die manier kan leren toepassen. In een humoristische, makkelijk leesbare, verhalende stijl worden de eigenschappen van beroemde kunstenaars onder de loep genomen en krijgen we zicht op het belang van onder meer nieuwsgierigheid en ondernemerschap en nog veel meer kwaliteiten die ingezet kunnen worden.

 

Creatief zijn en het gebruiken van verbeeldingskracht zijn belangrijk omdat slimme apparatuur steeds meer gaat overnemen van mensen maar tegen verbeeldingskracht is geen enkele computer opgewassen! Creativiteit is de bevestiging dat we leven en laat zien dat we met de tastbare wereld verbonden zijn als de verwezenlijking van onze ideeën stelt de auteur. Daarnaast blijft het belangrijkste dat iets je raakt, dat je liefhebt, hoopt, siddert, leeft…De laatste uitspraak is van Rodin en ik ben het helemaal met hem eens.

De combinatie van kunsthistorische kennis, psychologisch inzicht en leesbare taal maakt dit boek tot een inspirerend en illustratief werk over het succesvol inzetten van creativiteit.

Internationale Yogadag 2016 in La Drome Provencale

IMG_6971

We vieren Internationale yogadag 2016 in Drôme Provençale‘ op camping La Vallee Bleue met in de ochtend een fijne buitenyogales op het grasveld bij het zwembad. La Vallee Bleue is een fijne camping in Sahune, vlakbij Nyons. Je kampeert er heel landelijk aan rivier  de Eygues . De bodem van Sahune is gunstig voor het telen van fruitgewassen en olijfbomen en dat is te zien op de camping waar allerlei exotische soorten bloeien en vrucht dragen. Het fruit mag je zelf plukken. Er zijn kersen, abrikozen en allerlei tropische vruchten. De eigenaren zijn Corinne en Eric met hun zoontje Sacha. Corinne geeft heerlijke ontspanningsmassages en je kunt in haar praktijk ook gebruik maken van de Bol d’air, een futuristisch uitziend apparaat waar lucht door een bol wordt geleidt en die je vervolgen inademt. Je schijnt de zuurstof die je inademt beter te gebruiken. Ik heb het zelf ook geprobeerd en ga ervan uit dat het de cellulaire zuurstofuitwisseling verbeterd is. Maar dat gebeurt natuurlijk door de yoga en pranayama (ademoefeningen) ook al 😉

Life Events in Schrijfcafe Tilburg en Breda

life events3

Schrijfcafe Tilburg en Schrijfcafe Breda over Life Events

 

In Tilburg in Villa Pastorie op zondag  24 april 2016 van 10.00 tot 12.00 uur

In Breda  in het Hijgend Hert  op donderdag 28 april van 14.00 tot 16.00 uur

 

Life events, de Grote gebeurtenissen in het leven zijn de momenten of dagen die markeerpunten vormen in onze levensloop. Meestal blijven we ze ons hele verdere leven herinneren. Soms zijn het duidelijke keerpunten, soms ook kunnen ze pas achteraf aangemerkt worden als een gebeurtenis of periode die een grote omslag of verandering teweegbracht.

Het leven is niet beheersbaar en houdt altijd onvoorspelbaarheid in. Grote gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld de dood van een geliefde, van vader, moeder of ander familielid, een echtscheiding, het verliezen van je werk, een zwangerschap, ziekte en verhuizing. Ze kunnen zorgen voor pijn, verdriet en spanningen die het evenwicht verstoren. Daarnaast zijn er ook veel vreugdevolle gebeurtenissen die kracht geven en die je laten beseffen wat voor jou waardevol is en betekenis heeft.

Onderzoek wijst uit dat wanneer je ervaart dat lijden er bij hoort, er ruimte komt om na te denken over de zin van je leven. Er komt dan ruimte voor de opvatting: ik kan als mens een zinvol leven leiden, ook mét problemen. Schrijven over je leven helpt om te reflecteren op wat belangrijk is voor jou. We hebben allemaal het vermogen om het goede leven te ervaren als we de tijd nemen om vergeten herinneringen en de bijbehorende emoties naar boven te halen. In dit schrijfcafé gaan we op zoek naar deze gebeurtenissen om ze een plaats te kunnen geven en om ze te delen met als motto: ‘alles mag, niets moet’.

Aanmelden is niet nodig, je bent van harte welkom.
Deelname is 15 euro inclusief 2 drankjes.

zie ook www.schrijfcafebreda.nl 

Verborgen wijsheid

verborgen wijsheid

Leer de taal van je onbewuste

Afgelopen week recenseerde ik voor NBD Biblion een boek over de gelaagdheid van onze persoonlijkheid. Het gaat over de ontstaansgeschiedenis van de bescherming die we leren opbouwen en hoe we door zelfonderzoek de onbewuste delen van onze persoonlijke geschiedenis aan het licht kunnen brengen en zo blokkades kunnen opsporen. De bewustzijnsleer wordt beschouwd als unieke wetenschap met een eigen theorie en praktijk. Er worden handvatten aangereikt om patronen in gevoelens en gedrag te ontdekken en je weer te herinneren wie je ten diepste bent.

De bedoeling is dat je leert om je eigen menselijkheid te omarmen. Er wordt gebruik gemaakt van inzichten uit verschillende disciplines waarbij het zelfonderzoek vanuit een open houding centraal staat.  De lezer wordt via helder beschreven oefeningen uitgenodigd om eigen gewaarwordingen te onderzoeken. Opmerkzaamheid beoefenen zoals ook de yoga ons leert.

 

De auteurs zijn beide bewustzijnscoach  en putten uit praktijkervaringen met cliënten. Thema’s die aan de orde komen zijn: de gelaagdheid in onze persoonlijkheid, het terugvinden van de heelheid, omgaan met het superego en de boodschappen ervan en verlangens als bron van transformatie. Het gaat erom inzicht te krijgen in de eigen egostructuur. Belangrijk instrument daarin vormt de Kath meditatie die zorgt voor een voelbare diepe verbinding met het bestaan. Het lichaam met de adem als anker is de poort tot bewustzijn. Aan elk hoofdstuk is een literatuurlijst toegevoegd.  

Al met al is dit boek een een bruikbaar werk op weg naar een ontspannen leven in heelheid en bewustzijn. In het zoeken naar die heelheid ligt de sleutel voor het weer draaglijk laten worden van pijn. Door opheffing van blokkades kan de levensenergie weer stromen. Als je gewoon bent  in plaats van iets na streven ontstaat er een groot gevoel van vrijheid. Het lichaam is een bron van informatie van waaruit je met zachtheid en mildheid je eigen waarheid leert leven.

Stilteretraite in de Ardennen

Hangmat Frandeux

 

 

Stilte oefenen

Een half uur stilte per dag

Een stille avond per week

Een stille dag per maand

Een stil weekend per kwartaal

Een stille week per jaar

 

Van 18-21 maart kun je je samen met ons een weekend terugtrekken op een stille plaats om tot jezelf te komen en je te bezinnen. Je maakt de reis naar binnen en misschien vind je iets wat was verloren.  Je ervaart de stilte en de leegte. Inzichten kunnen zich aandienen. Over je leven, je werk, je geliefden. We hopen dat je je innerlijke stilte mag (terug)vinden.

 

Praktische informatie

Wanneer:  18 maart t/m maandag 21 maart 2016.
Aankomst : vrijdag 18 maart vanaf 16.00 uur, diner om 18.30 uur
Vertrek: Maandag voor 11.00 uur of zondagavond
Start programma: Vrijdagavond 18 maart om 20.00 uur
Einde Programma: Zondagavond  20 maart om 18.00 uur

Accommodatie: Een gastvrij en comfortabel onderkomen in de Belgische Ardennen;  Ferme de Frandeux in de vallei van de Lesse, een karakteristieke boerenhoeve gelegen in een oase van rust midden in de natuur. Vanuit de ferme kun je heerlijke wandelingen maken.

Kosten: 245,- all in

Dit bedrag is inclusief programma, 3 overnachtingen, 3 x 3-gangendiner, ontbijt en lunch , koffie, thee, biologisch sap,  fruit, snacks , btw en inclusief een lakenpakket met beddengoed en 2 handdoeken.

Programma: gedurende deze dagen is er ruimte voor diverse vormen van (mindfulness) meditatie, yoga, wandelingen in de natuur, rituelen, reflectie, klankschalenconcert, de maaltijden, en alles wat ons verder maar kan inspireren.  

Begeleiding: de retraite wordt begeleid door Inge Voeten (mindfulness, stiltewandelingen, reflectie) en Mirjam Olhof (cateraar). Klankconcert wordt verzorgd door Jeanette Kuijpers. Zelf geef ik, Monique Smit yogales en een meditatie.

Opgeven kan via de mail: info@zuiderlicht.nl