Gedichtendag 2017 in Breda

poezieweek

Schrijfcafé Gedichtendag Humor

Hijgend Hert, Pasbaan 7, Breda

van 2 tot 4 uur

 

 

Gedichtendag 2017

Humor is een verademing als het even moeilijk is, het relativerende grapje dat precies op het juiste moment wordt gemaakt. Humor werkt als een vlieger die je vouwt  van alles wat zwaar is en die je meegeeft aan de wind; alles wordt lichter. Een hartelijke lach werkt bevrijdend. Het is alsof de zon plotseling doorbreekt. Humor is het allerbeste medicijn en grappige gedichten zijn daarom pareltjes voor je gezondheid.

Met Gedichtendag (26 januari) gaat op de laatste donderdag van januari traditiegetrouw de Poëzieweek van start. Gedichtendag wordt  sinds 2000 georganiseerd door Poetry International Rotterdam en is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen.  Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten en ook de media klinken die dag een stuk poëtischer. Vanzelfsprekend sluiten we hier met Schrijfcafé Breda graag op aan.

 

Humor

Gaan humor en gedichten wel samen?   Gedichten worden eerder met ernst dan met humor geassocieerd. Het verdriet is eindeloos en de liefde hopeloos. Toch valt er heel wat af te lachen bij het lezen van poëzie.  Soms kun je schateren bij een kolderiek nonsensgedicht of ontstaat er een brede grijns omdat je iets herkent  van de verwarrende situatie die de dichter beschrijft. Humor werkt  ontwapend en juist daarom kan het in gedichten worden ingezet. Het werkt perfect  om de spot te drijven met maatschappelijke wantoestanden.  Met lichtheid wordt het mogelijk om tegenstellingen te laten zien en om op een luchtige manier onrecht aan te klagen.

 

Lichtheid

Soms is het een kwestie van er net even anders tegenaan kunnen kijken om de grap ergens van in te zien. Het is de kunst om dat waterdunne moment in woorden te vangen.  Soms moet je snel zijn om iets tragisch net op tijd om te buigen tot iets komisch.  Italo Calvino zegt dat je oefening nodig hebt om je met lichtheid langs de glooiende oppervlakten van het leven te bewegen.  Als je die kunst beheerst kun je zware onderwerpen op een luchtige manier bespreken. Humor in poëzie kan ook wat ongemakkelijk zijn: valt hier wel om te lachen? Dichters gebruiken humor ook in de vorm van ironie of spot om soms toch wel ernstige zaken aan te kaarten. Humor is bovenal een manier om met de meerduidigheid van de dingen om te gaan en dat is bij poëzie niet anders. In gedichten kun je humor als wapen inzetten: een wapen om het leven met alles erop en eraan te omarmen en te laten zien dat er hoop is.  Dat elk moment kan de zon doorbreken kan en dat je zomaar in lachen kunt uitbarsten omdat de humor -netzoals de liefde-  door alle lagen heen altijd weer zal schitteren en je mild zal maken. We nodigen je van harte uit om mee te oefenen op gedichtendag in lichtheid, plezier en poëzie.

Wil je meedoen? Stuur dan even een berichtje naar yogasterrebos@gmail.com of kom gewoon naar het Hijgend Hert op 26 januari 2017

 

Graag tot volgende week,
Monique

Bouwen aan balans

collagestenen

 

Happy 2017

Al stort het torentje wel eens in elkaar…
blijf met plezier bouwen
aan balans in het nieuwe jaar!

 

Aan de vooravond van mijn nieuwe levensjaar heb ik mijn dagboek van het jaar ervoor erbij gepakt omdat ik me niet meer kon herinneren wat er toen ook alweer allemaal speelde…
Wat ik toen las was mijn invulling van een Levenskunst Opgave van Anky Floris:

Opvrolijken
‘Yogacursist, Dick van 90 jaar maakt vaak grapjes, zo ook vandaag. Iedereen ligt met zijn benen omhooggestrekt en als ik zeg: ‘laat ze maar zakken’, blijft Dick met zijn benen omhoog liggen. Ik ga naar hem toe omdat ik denk dat hij het niet goed verstaan heeft. ‘Dick je benen mogen naar de grond’, zeg ik in zijn oor waarop hij antwoordt: ‘Ik krijg ze niet meer naar beneden!’

Ik werd hier weer zo vrolijk van en toen ik het de dag erna zijn vrouw Rita vertelde, gierde zij het ook weer uit!
Die lichtheid en humor zijn zo fijn om weer door te geven!
Yoga, Creatief Dagboekschrijven, Art-journalen, het zijn manieren om je uit te drukken en zo met plezier te blijven bouwen aan balans! Dat is waar het toch om gaat, om de levenslust te blijven voeden ook als het wat minder gaat. Omdat niemand voortdurend flierefluitend door het leven kan gaan, hebben we het nodig om telkens weer herinnerd te worden aan de dingen waar we blij van worden.

Gelukkig hebben we elkaar!
Dat je met plezier mag blijven bouwen aan balans. En al valt alles soms uit elkaar, het kan ook geen kwaad om de onderste steen weer eens boven te halen!

Bijgaande foto’s zijn gemaakt tijdens mijn Canada rondreis waar ik – al torentjes bouwend aan de rivier- de meest harmonieuze en tijdloze middag van de hele vakantie had.
liefs en lichtheid gewenst voor het komende jaar en tot ziens op yogales of in het Schrijfcafe Breda!

Schrijven over kunst in schrijfcafé Breda op 3 november

 madeliefjesdroom

Het belangrijkste is dat iets je raakt, dat je liefhebt, hoopt, siddert, leeft

Auguste Rodin

Schrijfcafé Breda

 

Schrijf je mee op donderdag 3 november aanstaande van 2 tot 4  in Schrijfcafé Breda, in het Hijgend Hert aan de Pasbaan in Breda?

Schrijven over kunst is niet moeilijk. Je kunt alles wat je schrijft, beschouwen als een voorstudie of een schets, precies zoals de kunstenaar zelf ook heeft gedaan ter voorbereiding op het kunstwerk. Een nauwkeurige beschrijving van het werk kan al een sfeer in je oproepen. Daarbij kun je je richten op zowel het grote plaatje als op het kleinste detail. Dat doen kunstenaars ook op deze manier. Het wonderlijke daarbij is, dat het grote geheel uit het verleden een klein detail van het heden kan worden.

 

‘Elk schilderij heeft een ingang, een klein detail dat je aandacht trekt en je erheen trekt’, zegt kunstenaar Luc Tuymans. De schilder heeft zijn verbeeldingskracht gebruikt om de jouwe vleugels te geven. Zo krijgen de schilderijen van Vermeer iets extra’s door de subtiele details die hij toevoegde.

 

Een kunstwerk behoort tot twee werelden: de werkelijke en die van de verbeelding. Een kunstenaar werkt zoekend, tastend om zichtbaar te maken wat misschien al aanwezig is en alleen maar wacht op een lichtval om dat wat in de schaduw aanwezig is te laten zien. Zo zag Michelangelo het beeld al dat nog in de steen verscholen lag. Hij hoefde het alleen maar ‘te bevrijden’. Het kunnen zien ervan  heeft te maken met verbeeldingskracht en met de kwaliteiten om daar gebruik van te maken. Het gaat erom te denken in mogelijkheden. Het talent zit in de manier van kijken. Door de werkelijkheid vrij te laten, verwachtingen los te laten, treed je in het gebied van niet-weten, van onzekerheid.

 

Om over kunst te schrijven is kennis over de kunstenaar of de plaats die het werk heeft in de geschiedenis overbodig. Door op een speelse manier kunst te benaderen en met onbevangenheid, los van theoretische kaders, ernaar te kijken, gebeurt er iets tussen jou en het kunstwerk.Je kunt je vanuit je hart laven aan de schoonheid en creativiteit ervan, je erdoor laten verwonderen, erover mijmeren maar ook herinnerd worden aan pijn en teleurstelling. Er is moed voor nodig om je te willen laten raken door kunst. En als je je ervoor open stelt, wordt ook de schaduw van binnenuit zichtbaar, vanuit de diepte van je persoonlijke leven. In plaats van toeschouwer word je eigenaar van het beeld.

 

Door met aandacht te kijken krijgen details, kleuren en vormen betekenis en ontstaat er een verhaal. Door erover te schrijven maak je een innerlijk beeld van het schilderij dat  makkelijk in je geest op te roepen is en zich met je eigen leven gaat verweven.

Laat je betoveren door het beeld, ragfijne penseelstreken en subtiele gradaties van kleur en nuance en schrijf de meer dan duizend woorden van je hart.

Schrijfdocenten  Karen Meys en Monique Smit

 

 

Schrijfworkshop voor zorgprofessionals

retourelfjes2

 

Schrijfworkshop voor zorgprofessionals over Dienend Leidinggeven

Zorgprofessionals in België nemen deel aan een programma van permanente vorming.

In het kader van de cyclus: Uitdieping van leiderschapsbrillen werd ik uitgenodigd  om in het Kasteel van Brasschaat een workshop Creatief schrijven te geven aan 20 leidinggevenden van Psychiatrisch Ziekenhuis Betaniënhuis. In dit ziekenhuis worden psychiatrische patiënten verzorgd met verschillende klachten. Er wordt gezorgd voor een dagelijks ritme in een groene omgeving. In therapieën wordt gewerkt aan inzicht en eigenwaarde. Er is sprake van patiëntgerichte, vraaggerichte zorg en belangrijke waarden zijn: Openheid, betrokkenheid en voortdurend werken en innoveren om cliënten een goed verblijf te kunnen bieden.

Dienend leiderschap.

De focus van de cursusdag lag op Dienend leiderschap.

Bij de voorbereiding van deze workshop werd ik geïnspireerd door het boek Dienend Leiderschap van Roeland Broecaert waarin hij veel praktische tips geeft en achtergrondinformatie over leiderschap gebaseerd op het abc van medewerkerbehoeften;

Autonomie: een medewerker wil in bepaalde mate zelf kunnen bepalen wat hij doet en hoe hij iets doet, Binding met een doel; een medewerker wil bijdragen aan een – ook voor hem of haar- zinvol doel en wil zich verbonden voelen met het team en de organisatie, Competentie: een medewerker wil ergens goed in zijn. Mij lijkt het allerbelangrijkste, dat een medewerker zich gewaardeerd weet om zijn kwaliteiten als zorgprofessional en de relatie die hij met zijn patiënten weet op te bouwen.

 

Reflecteren op

De kernwaarden van de Emmaüsgroep waar het Psychiatrisch Ziekenhuis deel van uitmaakt zijn: gastvrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerken, kwaliteit, duurzaamheid, openheid en integriteit.   In de schrijfopdrachten heb ik ook deze waarden voor ogen gehouden en daarbij de nadruk gelegd op reflectie op persoonlijk leiderschap en op het ontdekken en formuleren van een eigen visie. Welke eigenschappen heb jij om een dienend leider te kunnen zijn? Waar geloof je in en hoe inspireer je je medewerkers? Hoe geef je aandacht aan talent?

 

Begrenzing in hoeveelheid en tijd

Hoewel de deelnemers niet gewend waren om op deze manier te reflecteren, is het voor de meesten een positieve kennismaking geweest met creatief schrijven. Door de schrijftijd of de hoeveelheid tekst te begrenzen konden zij eenvoudig contact maken met hun gevoelens en gedachten over een situatie. Met het leren benoemen van drijfveren, overtuigingen en gevoeligheden hebben zij in deze workshop geleerd hoe zij zichzelf daarmee kunnen dienen en hun eigen innerlijke processen.

Aan het eind van de ochtend vraag ik de deelnemers een ‘elfje’ (gedichtje in elf woorden) te schrijven over hun ervaring met deze schrijfworkshop. De resutaten zijn op de foto boven het blog te lezen. Hoewel het schrijven over persoonlijke zaken voor de deelnemers werd ervaren als  ‘uit de comfortzone stappen’ , werd het voorlezen aan elkaar en delen van de teksten ook als inspirerend ervaren en als een toegankelijke methode om uit te wisselen.

 

You; lid van de wereld mogen zijn

 

yourtdak2

 

Wat heb jij nodig om mee te kunnen doen?

You gaat over het individu dat zich aanpast en gedraagt in een veranderende maatschappij die zich steeds minder om hem of haar bekommert. De vraag die we ons als samenleving zouden kunnen stellen is: Hoe kan zorg in het eigen leven zo worden geintegreerd dat het tot zelfrespect bijdraagt? Het diepe verlangen van elk mens is immers: lid te mogen zijn van de wereld en erkend worden als volwaardig persoon. In Schrijfcafé Breda gaan we op donderdag 29 september 2016 schrijven over wat we nodig hebben om mee te kunnen (blijven) doen.

BredaPhoto met als thema You zelfredzaamheid en zorg laat zien hoe waarden als autonomie en authenticiteit zich verhouden tot de waarde van zorg en ondersteuning. Gisteren ben ik opnieuw een stukje gaan bekijken van het evenement. Dit keer bezoek ik de Willemstraat met het tatooproject, het Motimuseum en ik ga Lucy Aarnink gedag zeggen in de Yurt die voor de gelegenheid omgedoopt is tot Yourt. Door het op deze manier te doen raak ik niet overspoeld door indrukken.

 

Kwetsbaarheid

In de Yourt zijn Lucy en ik jolig bezig. We hebben plezier, maken foto’s en terwijl Lucy een ‘promotiefilmpje’ improviseert, schuift slinks mijn bril (die ik uit ijdelheid heb afgezet) van het bankje op de grond. ‘Natuurlijk’ ga ik daar even later enthousiast en met mijn volle gewicht op staan. Gelukkig breekt het tere Linberg brillepootje niet direct af maar buigt het mee. Samen met mijn ongelukkig scheve bril met het dapper buigzame pootje druip ik deemoedig af. Nu moet ik het zelf zien te redden, zelfredzaam zijn. Het thema van BredaPhoto dringt zich wel erg dwingend aan me op!

 

Ondersteuning

Er zit niets anders op dan redden wat er te redden valt en te gaan zorgen voor goed zicht.Gelukkig zit er een zonnebril op sterkte in mijn rugzakje zodat ik zonder ongelukken in het centrum aankom. In de Ginnekenstraat ontdek ik een Oogmode zaak die mijn brillenmerk verkoopt. In een klein uurtje is mijn bril gerepareerd. Wat een service! Als dank koop ik bij de Hema een doosje petit fourtjes.

Met deze hulp maken de mensen van deze zaak voor mij het verschil. Superbedankt Zorgzame Mensen van Mertens! (Mertens http://www.mertensoogmode.nl/)

Ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is van hoe zorgzaamheid en ondersteuning eruit kan zien: zorgzaamheid die bijdraagt aan zelfrespect.

Mocht je donderdag mee willen schrijven dan ben je van harte welkom! Karen Meys en ik geven je speelse creatieve schrijfopdrachtjes.

 

Datum: Donderdag 29 september

Plaats: Breda

Lokatie: Hijgend Hert, Pasbaan

Tijd 14.00 – 16.00 uur

Kosten: 15 euro inclusief 2 consumpties

Thema: YOU

 

Monique Smit, sept. 2016

 

 

 

Werken met de chakra’s

chakra yoga

Wat achter ons ligt 

en wat voor ons ligt

zijn kleine zaken vergeleken

bij wat in ons ligt

    R.W Emerson

Energieuitwisseling

Een paar weken geleden heb ik het Werkboek Chakra Yoga gerecenseerd van Anodea Judith. Het is een praktisch werkboek voor zowel beginners als gevorderden ook omdat het in een makkelijk leesbare stijl geschreven is. Elk hoofdstuk begint met een uiteenzetting van de belangrijkste beginselen, eigenschappen en doelen van het betreffende chakra, de ideeën erachter en er wordt een meditatie geboden die gericht is op de subtiele energie van  het betreffende chakra. Mede door dit boek ben ik weer herinnerd aan deze manier om onze innerlijke natuur systematisch op orde te brengen en ben ik me voor mijn yogalessen in Yogasterrebos Breda en de yogales in Jeugdland Ulvenhout gericht bezig gaan houden met de werking van de chakra’s. We zijn in de les begonnen met oefeningen en houdingen gericht op het basischakra en werken tot aan de kerstvakantie toe naar het kroonchakra.

 

Een chakra is een energiecentrum in het lichaam dat levenskracht ontvangt, verwerkt en verstuurt. De zeven hoofdcentra zijn gelegen op etherische lagen van ons wezen langs de wervelkolom; aan de basis van de wervelkolom (muladhara; wortel), halverwege tussen de bais en de navel (svadhistana; je eigen plek), ter hoogte van de navel (manipura; schitterend juweel of solar plexus) , het hart (anahata; ongeslagen geluid of hartchakra), de keel (vissudha; zuivering of keelchakra), tussen de wenkbrauwen (ajna; waarnemen en besturen of derde oog chakra) en bij de kruin (sahasrara; eindeloos ontvouwen of kroonchakra). Dit zijn de posities van de zeven belangrijkste energiecentra. In totaal hebben zijn er 144 energiecentra in het lichaam. Ze werken op subtiele niveau’s en hebben invloed op ieder aspect van ons leven. Door yogabeoefening kan de werking van de chakra’s worden bevorderd.  Het gaat hier om het in beweging brengen van de subtiele energie via het chakrasysteem. Daardoor kan heelheid en integratie bereikt worden. Asana’s (lichaamshoudingen), pranayama’s (adembeheersing), mantra’s, beelden en meditatie kunnen toegang geven tot deze subtiele energie.

 

muladhara

Basischakra

Het eerste chakra wordt gesymboliseerd door een vierbladige lotus met een vierkant en een neerwaarts gerichte driehoek. De vier bladen staan voor de vier richtingen en de manier waarop je lichaam zich verhoudt tot de fysieke ruimte. Hiermee ga je van belichaming naar plaatsing vanuit je kern naar de grond. Het basischakra ligt aan de onderkant van de wervelkolom tussen de anus en de geslachtsdelen. Het element dat bij dit chakra hoort is aarde. Het wordt in verband gebracht met aarden en overleven en met (lichamelijk) zelfbehoud.  Yogahoudingen om dit chakra te stimuleren hebben invloed op je gevoel van stabiliteit en gronding. Ze zorgen voor standvastigheid en stevigheid en voor je algehele gezondheid en vitaliteit. Is de werking van dit chakra verzwakt, dan merk je dat aan emoties als angst en hopeloosheid die op de voorgrond aanwezig zijn en aan chaos in je hoofd en in je omgeving. Concrete dinggen als opruimen en schoonmaken zorgen ervoor dat de energie weer in balans kan komen. Als dat het geval is merk je dat direct aan je levensvreugde, discipline en heelheid. Het zuiveren van de energieën van het eerste chakra kan ervoor zorgen dat je innerlijke kracht meer tot uitdrukking kan komen in een uiterlijke vorm.  De komende weken zullen we in de yogalessen gaan werken aan een goede basis en aan stevigheid waarbij we het het beginsel: druk naar beneden om omhoog te komen zullen verkennen . Wanneer we dit principe leren toepassen  kan het lichaam zich opladen met energie uit de aarde voor een vitale aanwezigheid. Wil je je orienteren op de chakra’s? Dan raad ik je ook het boek De zeven energiecenta van Elisabeth Clare Prophet en Patricia R. Sparado met spirituele en holistische wijsheden en technieken  om aan je eigen persoonlijke genezing te werken.