Beweeg Mee wandeling Ulvenhout met yoga Sterrebos

YogaSterrebos organiseerde in samenwerking met Fonds Psychische Gezondheid een Beweeg Mee wandeling op zaterdag 22 september 2012

Hieronder een verslag van deze bijzondere wandeling.

We hebben geluk op deze eerste dag van de astronomische herfst; het is kalm najaarsweer met volop zon in Brabant. Dag- en nacht zijn in een perfecte balans want ze zijn exact even lang. Deze periode in het jaar wordt de equinox, of de dag- en nachtevening genoemd. De thema’s die al eeuwenlang een rol spelen rond deze tijd zijn de oogst die aan het einde van de zomer wordt binnengehaald, de dankbaarheid daarvoor en ermee samenhangend het reflecteren op de persoonlijke ‘oogst’. Een mooi moment om samen een eindje op te lopen in het bos en het er met elkaar over te hebben. Als alle wandelaars zijn gearriveerd bij Uitspanning De Fazanterie en de koffie en thee met muffins zijn geserveerd, stellen de twaalf deelnemers zich in een kort rondje aan elkaar voor. Een aantal mensen is bekend met een psychische handicap, sommigen zijn ex-patiënt en
kennen elkaar van het Dag Activiteiten Centrum (DAC). Anderen kennen elkaar niet. Als begeleidster leg ik het doel van deze natuurwandeling uit; loskomen van het stigma dat rust op psychische handicaps en samen genieten van de schoonheid van de natuur.

Yoga Sterrebos organiseert deze wandeling omdat bekend is hoe moeilijk het is om los te komen van het stigma dat rust op psychische problematiek. Vanuit Zorgbelang Brabant heb ik aan het landelijke Programma Lokale Versterking (2006-2009) meegewerkt. Dit programma is in het leven geroepen om de lokale belangenbehartiging te verbeteren met als uitgangspunt de wensen en behoeften van deze mensen zelf. Wanneer iemand een psychische handicap heeft, is het niet eenvoudig om deel te nemen aan de samenleving. In Wmo raden kunnen mensen hun stem laten horen over wat ze nodig hebben. In de jaren waarin ik met en voor deze bijzondere groep mensen heb gewerkt is het me duidelijk geworden dat allerbelangrijkste voor hen is: begrip en acceptatie.

Deze wandeling staat symbool voor wat in het dagelijkse leven ook als weldadig wordt ervaren: vanuit aandacht en begrip met elkaar meebewegen.
In de zorgethiek is deze vorm van zorg hebben voor elkaar een praktijk waarbij de relatie met de ander in alle openheid, niet oordelen en ruimte voor elkaars eigenheid voorop staan; presentie. De deelnemers ervaren allemaal op een eigen, unieke manier hoe de natuur als spiegel fungeert.
Tijdens onze wandeling in het Ulvenhoutse bos zie ik hoe mensen elkaar in openheid begroeten en ontmoeten, hoe bijzondere gesprekken ontstaan in een ontspannen sfeer. We lopen op deze mooie dag een eindje met elkaar op en snuiven de kruidige herfstgeur naar binnen. Een aparte tak met een haakse knik, een omgevallen boom waarop zich weer tekenen van nieuw leven vertonen, de zon die door het bladerdak schaduwen op de boomstammen maakt,  alles in de natuur, inclusief alle processen van ontkiemen tot afsterven, kunne we beschouwen als spiegels zijn van wat zich
afspeelt in onszelf, in onze binnenwereld. Zelfs al hebben we het idee dat er geen leven meer is, dan kunnen we toch verrast worden door de natuur en tekenen van leven waarnemen zoals  een piepklein rabarberplantje dat na de barre winterkou in het vroege voorjaar toch weer van onder het stro ontroerend sterk tevoorschijn piept. Soms ontdek je na een periode van afgenomen energie en rust in jezelf onvermoede krachten legt Mirjam uit. In haar ervaringsverhaal kan iedereen iets van zicchzelf herkennen.

Op deze wijze beschouwd vormt uitgebloeid leven een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe groei. Zo zouden we ook in ons persoonlijke
leven kunnen inventariseren wat we hebben moeten opgeven om te kunnen oogsten. Ik heb een gesprek met Nico, in zijn werkzame leven wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit. Hij bezoekt nu als vrijwilliger oudere psychiatrische patiënten die veelal in een rolstoel zitten. Ook organiseert hij voor andere cliënten een spel, het kersenpitzakgooien waar veel animo voor is. Om de psychische handicap, die hij nu sinds 30 jaar heeft, onder controle te houden, slikt hij medicijnen die lastige bijwerkingen hebben. Zijn remedie: relativeren. Hij geniet van zijn gezin en vooral van zijn kleinkinderen. Aan het eind van de wandeling, wanneer we in een woord proberen te zeggen welke indruk we meenemen van deze wandeling, zegt hij: ‘uitgebloeid leven’ en deze precieze, feitelijke constatering ontroert me.

Ontmoetingen met andere mensen zorgen voor verbondenheid en begrip. Het gevoel er niet alleen voor te staan maakt lichtvoetiger. Uit de reacties blijkt dat iedereen het een geslaagde wandeling heeft gevonden. We sluiten de wandeling af en vormen een kring bij een hoefijzervormig vennetje. De deelnemers kiezen zorgvuldig de omschrijving die voor hen de inhoud van deze middag weergeven: De woorden ‘Licht’ en ‘groen’, ‘samen’, ‘delen’ en dankbaarheid’, worden uitgesproken. Er is blijdschap over het contact over en weer. ‘Een mooi initiatief, voor herhaling vatbaar’. Iedereen mag nog een kaartje uitkiezen waarop een mooie affirmatie of spreuk staat. We bedanken elkar voor het willen delen van de verhalen want daar is moed voor nodig. Op mijn kaartje lees ik: ‘Ik hou ook van de donkere kanten in mezelf’. Op dit tijdstip van overdenking met licht en duisternis in een harmonieuze balans voel ik me daar gelukkig mee. Wat een mooi begin van de herfst. Monique info@yogasterrebos.nl

 

16 juni: vier huizen workshopHuis van je lichaam – Huis van je geest
Huis waarin je woont – Huis van de natuur 

Tijdens de workshopdag ´De vier huizen´ onderzoeken we de samenhang tussen jezelf (je lichaam en geest), je binnenomgeving (je woning) en de buitenomgeving (de natuur). We ontrafelen de verbanden tussen de vier huizen via hun rijke symboliek. We gaan tevens onderzoeken op welke manieren de harmonie van je energiebalans kan worden bevorderd.

Ook al heeft elk van de vier huizen zijn eigen unieke vorm, toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. In wezen vormen ze een eenheid, één huis: het huis van je leven!
Deze verbondenheid blijkt uit gezegdes als `Je lichaam is je tempel´, ´Een gezonde geest huist in een gezond lichaam´, `Een opgeruimd huis geeft een opgeruimde geest´ en ´Leven in harmonie met de natuur´. Volledig functioneren houdt in dat de energie onbelemmerd het fysieke, de psyche en in essentie, de ziel, kan doorstromen.

Centraal in de workshop staat het begrip ´chi´ of de stroming van energie. In de natuur gebeurt niets zonder uitwisseling van energie. Communicatie en kennisverwerving is mogelijk door overdracht van energie. De energetische aspecten van de anatomie van een mens zijn het zenuwstelsel, de hersengolven en de meridianen. Qi stroomt niet alleen binnen het fysieke lichaam van een individu, door zijn geest, maar ook door een woning en de buitenwereld. Hoewel Qi niet zichtbaar is, is het effect ervan instinctief gemakkelijk te voelen.

Je krijgt praktische tips en doet inspirerende oefeningen voor lichaam, geest, huis en natuurbeleving: yogahoudingen voor een gezond lichaam, mindfulness voor een opmerkzame, heldere geest, opruimtips en Feng Shui adviezen voor meer orde en harmonie in je woning, bewustzijnsoefeningen in puur en gevoelig waarnemen met je al zintuigen en natuur spiegeloefeningen waarbij een verband gelegd wordt tussen dat wat je aandacht trekt in de natuur en dat wat je bezighoudt in je eigen leven. Je leert ontdekken waar je op moet letten om thuis te zijn bij jezelf in doorlopende en rechtstreekse verbinding met de wereld.
Al met al een inspirerende workshop voor meer bewustwording van jezelf en je omgeving!

De vier huizen als spiegel van jezelf:

• Yogahoudingen voor een gezond lichaam
• Mindfulness voor een heldere geest
• Opruimtips en Feng Shui voor je woning
• Oefeningen in de natuur voor je zintuigen

Datum: zaterdag 16 juni 2012
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Plaats: Zero-point, Ceresstraat 29, Breda
Docenten: Enny Rubens & Monique Smit
Kosten: €55,00 incl. koffie/ thee en koekjes van het huis

Informatie en aanmelding:
Monique Smit, yoga docent en emotie coach
T 076-5810870 M info@yogasterrebos.nl
Enny Rubens, professional organizer, Feng Shui 1 consultant, natuurcoach
T 076 5217799 M p.rubens@kpnplanet.nl 

Voluit Leven workshop op 9 juni in Zero-point Breda

met bloem en veer koersen op het waardevolle in je leven
Met yoga, mindfulness en creativiteit

 

Oefen met Bloem en Veer in de kunst van het aanvaarden 
Heb je regelmatig last van sombere gevoelens? Vlucht je weg voor negatieve emoties? Voel je je geblokkeerd? Deze workshop brengt je weer in contact met je creatieve energie. Je gaat je weer herinneren wat voor jou waardevol is in het leven. Met mindfulness, yoga en creatieve oefeningen ontdek je (weer) waar je energie van krijgt en wat jouw leven inhoud geeft. Je leert (hopen wij) ook iets af: het wanhopige zoeken naar geluk. Veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus Voluit Leven.

Negatieve emoties proberen we meestal weg te duwen omdat we plezier willen en geen verdriet of boosheid. Toch is onze binnenwereld minder maakbaar dan we zouden willen en daar worden we dan nog bozer of verdrietiger van. Al dat geworstel daarbinnen kan je doodmoe maken. Deze workshop leert je wegen te bewandelen die leiden naar aanvaarding van de minder leuke kanten van het leven. Je gaat automatische patronen in je leven en de oordelen over jezelf onderzoeken. Je leert ze herkennen door meditatie, yoga en creatieve oefeningen. Zo word je weer in contact gebracht met je hart en je passie. Je oefent samen met de andere cursisten en wisselt ervaringen uit. Op deze dag krijg je de essentie van de training Voluit Leven gepresenteerd die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd en bedacht door Professor Ernst Bohlmeyer. Informeer bij je zorgverzekeraar naar vergoeding.

Voluit leven is…
• terugkijken op je dag (op je leven) en weten dat het klopt, dat het zo moet zijn.
• ja zeggen tegen het leven dat zich nu aan je voordoet in alle schakeringen.
• bewustzijn van je reacties op het leven.
• weten waar je zelf de stroom van het leven tegenhoudt.
• handelen vanuit je waarden.
• het leven kunnen genieten en het leven kunnen lijden (zonder lijdzaam te zijn).

Datum: zaterdag 9 juni
Tijd:van 10.00 – 16.00 uur
Docenten: Jacinta Kogelman & Monique Smit
Voor wie: Voor iedereen die meer vanuit het hart wil leven
Aanmelden: Monique Smit: info@yogasterrebos.nl

Plaats: Frontspace van Zero-Point

Kosten: € 65 inclusief lunch en informatiemap

Meer informatie over deze cursus kun je vinden op

www.zero-point.nl,  www.yogasterrebos.nlwww.voluitleven.info, www.studiozafaran.nl

 

Wanneer je belangstelling hebt of meer informatie wilt, kunt je je aanmelden bij Monique Smit, info@yogasterrebos.nl of www.yogasterrebos.nl tel. 076-5810870 of 06-13286386.

Afbeelding

Vertrouwen in overgave

Vertrouwen in overgave