Authenticiteit

authenticiteit-jos-janssen-boek-cover-9789492421081

 

 Wie zijn wij en wat is het ware zelf?

 

Ik recenseerde voor NBDBiblion Authenticiteit.

Het goede leven draait om het ontdekken van een basis voor levenskeuzes. Na bevrijding van onbewuste belemmeringen wordt het belang van een betekenishorizon duidelijk.

De auteur, arts en filosoof, gaat op zoek naar het wezen van een authentiek leven. Hij verkent diverse filosofische, psychologische en spirituele theorieën en maakt daarbij onderscheid tussen de fysieke wereld, de mentale wereld en de wereld van de logica. De visie die ontwikkeld wordt, steunt op bestaande filosofische, psychologische en religieuze denkwijzen. Kan de wetenschap het probleem van het menselijk welzijn oplossen?  Er wordt afgerekend met het gangbare naturalistische wereldbeeld  en gaandeweg wordt duidelijk dat  zelfinzicht, mensbeeld en ethiek sterk met elkaar verweven zijn. Besproken worden  aard en oorsprong van menselijke ervaringen zoals de ervaring van goed en kwaad, van schoonheid en onze intuïtie van een vrije wil. Bouwstenen voor de ontwikkeling van een concept van het ware zelf worden gevonden in de oosterse filosofie, de Christelijke traditie en de psychoanalytische theorie.  Tot slot tien kenmerken van authenticiteit, kritiek op het concept, consequenties en conclusie. Wetenschappelijk pleidooi voor een waarachtig en moreel leven van binnenuit.