Aside

Stress wordt minder door yogabeoefening

Mindfulness verlaagt bloeddruk 
Onderzoek Universiteit van Tilburg naar effecten mindfulness

Mindfulness, ofwel op een open en oordeelvrije manier in het leven staan, is ‘hot’, Populaire tijdschriften besteden er regelmatig aandacht aan, maar is de hype terecht? Psycholoog dr. Ivan Nyklicek en collega’s van Tilburg University onderzochten het effect van een mindfulness-training in een experimentele setting en vonden dat de training niet alleen tot minder stress leidt bij de deelnemers, maar ook een lagere bloeddruk voor en tijdens het uitvoeren van stressvolle taken. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology.

Mindfulness is het bewust waarnemen van ‘wat is’, zonder er direct een etiket op te plakken van ‘goed’ of ‘slecht’ en het te willen veranderen. Dit geldt voor zowel gebeurtenissen buiten jezelf, zoals in een file belanden, maar vooral ook voor gedachten en gevoelens in jezelf, zoals angst om ergens te laat te komen. Dit zou stress reduceren en een mindfulness stressreductie training is in de jaren zeventig ontwikkeld door dr. J. Kabat-Zinn van de Universiteit van Massachussets.

De laatste jaren wordt deze training veel onderzocht, maar nog niet eerder van de effecten op het lichamelijk functioneren, vooral op hart- en bloedvaten. Ivan Nyklicek liet 88 mensen met stress die zich hadden aangemeld voor een ‘Aandachtgerichte stressreductie training’ op grond van toeval terechtkomen in een standaard mindfulnesstraining of een wachtlijst controlegroep. De training bestond uit het standaard Kabat-Zinn protocol: acht wekelijkse bijeenkomsten waarin vooral veel werd geoefend met aandachtig en oordeelvrij gebeurtenissen bekijken. De oefeningen behelsden onder meer aandachtig ademhalen en inzichtmeditatie, waarbij geoefend wordt in het herkennen en loslaten van opkomende (pieker)gedachten en gevoelens.

Hoge bloeddruk verlagen
Voor en na de training werden de deelnemers van beide groepen blootgesteld aan een stressvol protocol. Na een rustperiode moesten zij onder tijdsdruk moeilijke rekensommetjes maken en ook nog 3 minuten voor een camera vertellen over hun “goede en slechte eigenschappen”. Tegelijk werd de hartslag, bloeddruk en het hormoon cortisol gemeten. De uitkomsten, gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology, lieten onder andere zien dat de mensen die de training hadden gevolgd een substantieel sterkere daling van hun bloeddruk hadden dan de mensen op de wachtlijst gedurende het hele experiment. Bovendien reageerden de mensen ook minder sterk met hun bloeddruk op de stresstaken. Ze leken kalmer te blijven onder stress.

Mindfulnesstraining is volgens Nyklicek dan ook een veelbelovende methode die niet alleen gunstige effecten op stressvermindering en psychologisch welbevinden heeft. Als deze resultaten ook in vervolgstudies worden bevestigd zou de training mogelijk ook ingezet kunnen worden als een aanvullende of alternatieve manier om verhoogde bloeddruk te verlagen of, bij mensen die veel met stress te maken hebben, ontwikkeling van hoge bloeddruk te voorkomen.

Afbeelding

aankondiging

Schrijfcafe Breda in het Hijgend Hert

schrijfcafé Breda elke laatste donderdag van de maand

schoolbord aankondiging

Beste Levensverhalen schrijvers,

 

Op donderdag 25 april starten Karen Meijs en ik, Monique in Het Hijgend Hert aan de Pasbaan in Breda met het Schrijfcafébreda.

De komende maanden zal er op elke laatste donderdag van de maand een schrijfcafé zijn.

Je bent van harte welkom van 14.00-16.00 uur. Het thema voor komende donderdag  zal zijn: Opruimen en spullen.

Aan de hand van creatieve schrijfopdrachten haal je op een  luchtige manier de schatten uit je levensloop naar boven.

Het lijkt me gezellig om samen aan de slag te gaan!

De kosten zijn € 12,50 en daar is een consumptie bij inbegrepen.

Laat je even weten of je erbij bent aanstaande donderdag?

info@yogasterrebos.nl

 

Deze middag verzorg ik het schrijfcafé en de volgende keren is ook Karen van de partij.

 

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten!

 

 

 

 

winterdipje, winterblues of depressief? Yoga helpt.

van binnenuit de verbinding maken met de buitenwereld

Veel mensen hebben in de donkere dagen voor kerst last van somberheid, negatieve gevoelens en andere klachten zoals slapeloosheid of juist slaperigheid. Deze klachten kunnen duiden op een winterdepressie. Mildere vormen worden winterdip of winterblues genoemd. Op de site van het Fonds  Psychische Gezondheid kun je een test doen om er achter te komen wat het nu precies is, waar je last hebt van hebt.

Yogabeoefening kan ervoor zorgen dat de energie in het lichaam kan blijven doorstromen en dat je je van het denken naar het voelen toe beweegt. Rumineren (herkauwen, blijven malen, blijven piekeren) helpt je niet verder. Sterker:  je komt juist daardoor in een toestand terecht waarbij je voortdurend dezelfde dingen afvraagt terwijl het ‘antwoord’ niet te vinden is vanuit logica en rechtlijnig denken. Het verstand, doorgaans een instrument waar je op kunt bouwen, belemmert je dan juist om in open aandacht in het hier en nu te zijn.  Met yoga leer je bijvoorbeeld subtiele symptomen herkennen en prille fases van verstoring van balans en tekenen van ziekte waardoor je tijdig bij kunt stellen.

Je leert vanbinnenuit te voelen wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld of je spanning vasthoudt in je nek of je schouders waardoor op den duur pijnklachten ontstaan. Je leert ook op te merken dat je op sommige momenten je adem vastzet, niet doorademt als zich spannende situaties voordoen op je werk of in andere domeinen van je leven.

Yogabeoefening is een bewustwordingsweg waar je vanuit een vriendelijke en open houding naar jezelf, telkens opnieuw mag leren.  Al die nieuwe ontdekkingen helpen je om steviger en met meer ontspanning in het leven te staan waardoor je beter bestand bent tegen stress. En dat is natuurlijk iets om blij van te worden…

Mindfulness en zelfcompassie. Verlos jezelf van desttructieve gedachten en emoties door Christopher Germer

 

 

Recensie

Dit heldere boek biedt een kader om compassie en liefdevolle vriendelijkheid (vertaling van het Paliwoord: metta) te ontwikkelen. Ieder mens kan zich deze vaardigheden eigen maken. Lastige emoties zoals angst, woede en schaamte zijn niet uit te bannen maar veranderen door er vanuit een houding van mildheid mee om te leren gaan. Zelfcompassie betekent zorgen voor jezelf zoals je dat voor iemand zou doen waar je veel van houdt. Wanneer we onszelf met vriendelijkheid voor emotionele pijn openstellen en onszelf accepteren kunnen we ons bevrijden van destructieve gedachten en emoties. De auteur werkt meer dan dertig jaar als psychotherapeut en beschouwt mindfulness als onderliggende factor voor effectieve psychotherapie. Het met acceptatie gewaar zijn van de huidige ervaring maakt het makkelijker om de therapie ervaring te integreren. Met dit boek wil hij laten zien hoe je op een nieuwe manier vanuit liefde op emotionele pijn kunt reageren. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt wat er precies bedoeld wordt met zelfcompassie; hoe zien de fasen van acceptatie eruit en hoe kan er een nieuwe relatie met pijn tot stand worden gebracht? Oefeningen leren hoe je luistert naar je lichaam, hoe je emoties leert opmerken en hoe je bewustwording ontwikkelt van zintuiglijke sensaties. Deel twee geeft instructies over de daadwerkelijke beoefening en introduceert de liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie als methode om je blik op de wereld te transformeren. Deze meditatie gebruikt de kracht van verbinding terwijl mindfulnessmeditatie met aandacht werkt. Deel drie geeft aanwijzingen om de compassiebeoefening aan te passen aan de eigen behoeften. Twaalf persoonlijkheidsstijlen worden aangereikt als middel om te oefenen. De lijst met emotiewoorden is bedoeld om emotionele ervaringen te etiketteren en aanvullende oefeningen zijn behulpzaam om nieuwe technieken aan te leren. Duidelijk handboek voor professionals en voor iedereen die wil leren zijn eigen beste vriend te zijn.

 

Zorg en voorzieningen in Heusdenhout en Brabantpark bijeenkomst Careyn 29 november 2012 Hoe kun je praten over zorg in de buurt?

http://www.heusdenhout.nl/

Restulaat Careyn bijeenkomst voor inwoners van de wijken Heusdenhout en Brabantpark
Geplaatst op: 28-11-2012 door: Monique Smit

 

Zorg zou anders kunnen en moeten volgens Careyn. De burger zou meer invloed moeten krijgen op het hoe en wat van zorg en welzijn in die eigen omgeving.  De zorg zou meer in handen kunnen komen van de echte belanghebbenden, de zorgvragers zelf. Onder het motto ‘Zelfredzaamheid en zelfregie maakt mensen vrijer, onafhankelijker en gelukkiger’ werd op 29 november een informatieavond georganiseerd. Ton van Overbeek,  voorzitter Raad van Bestuur van Careyn en Frans Kevenaar, voorzitter van Careyn vereniging/De Kring i.o., nodigden de bewoners uit om hun stem te laten horen.        

 

De centrale vraag van deze bijeenkomst luidt: “kun je in de wijk afspraken maken over hoe de zorg geregeld wordt?” Careyn wil als stichting en zorgonderneming staan voor continuïteit van zorg. Het streven is regelarm te werken. Andere verbindingen worden gezocht, andere oplossingen. Er wordt nagedacht over goede strategieën om hulpvragen te vertalen naar voorzieningen. Gedacht wordt aan een vrijwilligers instructie om kwetsbare ouderen te begeleiden. Laten we als burgers met elkaar praten en denken over goede zorg. Dat is de boodschap van Careyn.Stichting Careyn blijft bestaan en wil daarnaast een vereniging oprichten. Vragen die leven onder buurtbewoners zijn:  Hoe zit het met wijkzorg? Wat wordt er straks door vrijwilligers gedaan in de wijk en wat doen professionals? Hoe weet je waar je voor wat moet zijn?

 

Hoe verder
Waar het allemaal om gaat is de zeggenschap van de burgers beter te organiseren. In het intensieve, commerciële spel met de gemeenten zou Careyn De Kring ook een belangrijke rol spelen. Met alle lastige decentralisaties in het sociale domein in het verschiet, is het van belang gemeenten te helpen bij het informeren van burgers en hun zorgen te horen. De volgende stappen van Careyn liggen in het verlengde van deze bijeenkomst. Over de gestelde vragen wordt zo snel mogelijk teruggekoppeld naar de aanwezigen. Er komt  een verslag met uitnodigingen voor de volgende bijeenkomsten.
‘In de twee pilotbijeenkomsten is duidelijk geworden dat we iets beet hebben wat hout snijdt’, aldus Frans Kevenaar.  Toch wordt het steeds moeilijker om door de bomen het bos  te blijven zien met alle zorginstellingen en instanties. Komt er nu alweer een nieuw loket bij?  Staatsbosbeheer neemt rigoureuze maatregelen bij wildgroei maar in de zorg gaat het maar door. Als burgers meer invloed krijgen op wat er aan zorg geboden kan worden moeten zij wel weten hoe de zorg is georganiseerd. Voordat ze mee kunnen praten is het nodig om goed geïnformeerd te zijn over wat er allemaal te koop is en wat de mogelijkheden zijn. Zorg is een centrale waarde in onze samenleving. De zorgethiek stelt niet de mens als individu centraal maar begrijpt de mens als verbonden en afhankelijk van anderen. Menslievende zorg heeft  aandacht voor de essentie en ziet wat er bij de ander op het spel staat.

 

Inventariseren
Het is belangrijk om bij het inventariseren van wat goede zorg is juist die menselijke maat goed in de gaten te houden zodat een inspirerend verhaal ontstaat over hoe goede zorg  eruit kan zien. Deze  eerste bijeenkomst is  bedoeld om de bereidwilligheid van buurtbewoners te peilen. Als het echt de bedoeling is om burgers mee te laten praten over de inhoud van de zorg dan is het nodig om daar een goede werkwijze voor te gaan bedenken en  creatieve vormen. Praten vanuit een positieve grondgedachte en elkaar inspireren door goede voorbeelden te verzamelen van menslievende zorginitiatieven. En  vooral ook ‘doen’ in creatieve bijeenkomsten. Bijeenkomsten zouden een vaste agenda kunnen hebben zodat duidelijkheid ontstaat en bewoners na leren denken over zorg als concept waar ze zelf deel aan hebben. Dat houdt ook in: Oog hebben voor de ander. Iemand zien staan. Echt kwetsbare buurtbewoners die wel zorgvrager heten maar geen zorg kunnen vragen, om deze mensen gaat het dan. Wat wij als mensen gemeen hebben is dat we allemaal kwetsbaar zijn in het bestaan. Juist daarom hebben we elkaar nodig en is zorgen voor elkaar de belangrijkste opgave die we hebben.

 

Monique Smit, www.yogasterrebos.nl

 

 

Careyn bijeenkomst 29 november 2012 in het Amrathhotel voor inwoners van de wijken Heusdenhout en Brabantpark

 

Er waren gisterenavond heel wat mensen op de been om zich te laten informeren over zorg in de buurt. Honderdnegenentachtig, meest grijze koppies, werden geteld. Dat de opkomst groter was dan verwacht, bleek uit de te kleine zaal die in eerste instantie werd gereserveerd voor deze bijeenkomst.  Flexibiliteit is op deze momenten een groot goed en gelukkig was deze voorhanden bij het personeel van Amrath. Zo verhuisde de menigte gedwee van een bovenzaal naar beneden.  Careyn Kring Breda nodigde buurtbewoners uit  van de Bredase wijken Heusdenhout en Brabantpark om van gedachten te wisselen over zorg en welzijn in de nabije omgeving. Begrijpelijk dat daar een behoorlijke groep op afkomt. Iedereen heeft immers gedachten over zorg . Deze gedachten komen voort uit ervaringen en wensen.

 

Belanghebbenden

Zorg zou anders kunnen en moeten volgens Careyn. De burger zou meer invloed moeten krijgen op het hoe en wat van zorg en welzijn in die eigen omgeving.  De zorg zou meer in handen kunnen komen van de echte belanghebbenden, de zorgvragers zelf. Onder het motto ‘Zelfredzaamheid en zelfregie maakt mensen vrijer, onafhankelijker en gelukkiger’ werd gisterenavond de aftrap gedaan om de plannen van Careyn aan de bewoners voor te leggen om te komen tot de vorming van een vereniging. Bestuursvoorzitter Ton van Overbeek en Organisatieverbeteraar Frans Kevenaar, nodigen de bewoners uit om hun stem te laten horen.

 

Voorzieningen

Eerst wordt het plan uitgelegd. Schaalvergroting heeft plaatsgevonden in de hoop dat de zorg gehandhaafd kan blijven. Paradoxaal genoeg wordt het bij alle ontwikkelingen steeds moeilijker om de menselijke maat te herkennen. Levert schaalvergroting eigenlijk wel ‘goede zorg’ op? Wat is goede zorg? De centrale vraag van vanavond luidt: “kun je in de wijk afspraken maken over hoe de zorg geregeld wordt?” Careyn wil als stichting en zorgonderneming staan voor continuïteit van zorg. Het streven is regelarm te werken, liefst zonder Cis indicatie. Andere verbindingen worden gezocht, andere oplossingen. Zo zijn er diverse activiteiten waar Careynkaarthouders aan deel kunnen nemen, legt Daniëlle Vissers uit. Activeringszwemmen en andere bewegingsmogelijkheden zorgen voor een goede conditie en het op peil houden ervan. Er wordt nagedacht over goede strategieën om hulpvragen te vertalen naar voorzieningen. Gedacht wordt aan een vrijwilligers instructie om kwetsbare ouderen te begeleiden. Laten we als burgers met elkaar praten en denken over goede zorg. Dat is de boodschap van Careyn.

 

Onduidelijkheid

Wat onwennig  horen de bewoners het verhaal aan en dan komen de eerste opmerkingen en vooral vragen, veel vragen zijn er; Wat is er nu precies veranderd; is Careyn een stichting die het Kruiswerk voortzet? Blijft de stichting bestaan naast de vereniging? Hoe zit het met wijkzorg? Waar moet je nu zijn voor een rollator? Wat wordt door vrijwilligers gedaan in de wijk en wat doen professionals? Hoe weet je waar je voor wat moet zijn? Hoe zit het met rechten en plichten? De vragen worden in korte tijd beantwoord want het bis de bedoeling dat zoveel mogelijk vragen en onduidelijkeden beatwoord worden. Daarom gaat het door verder met vragen: Welke voordelen heeft een centrale zorginkoop? Wat zijn de nadelen van de marktwerking? Hoe voorkomen we de mechanismen die bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) optraden? Hoe zien we door de bomen het bos nog met alle zorginstellingen en instanties? Staatsbosbeheer neemt rigoureuze maatregelen bij wildgroei maar in de zorg gaat het maar door merkt een bewoner op. Hij geeft een opsomming van  organisaties die als paddenstoelen in dat grote bos te vinden zijn hoewel  zorgvragers juist niet uitkomen bij voor hen geschikte zorg en dat is dan wrang. Dat het onderwerp veelomvattend is en lastig om op deze manier en in deze setting te bepreken blijkt uit de verschillende reacties. Iedereen kijkt vanuit een eigen perspectief en daardoor  levert het geheel niet echt een samenhangend   beeld op van wat er leeft . Voor mij persoonlijk was een duidelijkere structuur handig geweest.

 

Menslievendheid

Omdat mijn praktijk Sterrebos gelegen is in Heusdenhout ben ik aanwezig op deze avond want ook ik vind het een goede zaak als burgers meer invloed krijgen op wat er aan zorg voorhanden is en hoe de zorg is georganiseerd. Mede door mijn studie Zorg, Ethiek en Beleid aan de Universiteit van Tilburg heb ik leren nadenken over zorg als politiek concept in de samenleving. De zorgethiek stelt niet de mens als individu centraal maar begrijpt de mens als verbonden en afhankelijk van anderen. Zorg is hiermee een centrale waarde in onze samenleving. In menslievende zorg en presentie is aandacht de essentie die leert zien wat er bij de ander op het spel staat. In mijn creatieve cursussen en yogalessen probeer ik mijn cursisten weer in contact met zichzelf te brengen, te leren voelen wat er gaande is in hun lichaam en op mentaal gebied. Wanneer ze zich bewust worden van de spanning die ze onbewust opbouwen in hun lichaam maar ook geestelijk, kunnen ze leren hoe ze deze zelf kunnen verzachten en helen. Ik vind het heel mooi om te zien hoe mensen dan gaan ontdekken dat ze hun gezondheid voor een groot deel zelf kunnen beïnvloeden. Alleen al door het op een bewuste manier  leren ademen en het letterlijk meer ruimte ervaren, voelen ze zich vrijer in het leven staan.

Zelfzorg en wezenlijke aandacht voor jezelf in het bestaan beschouw ik als de basis van zorg. Een mens kan pas vanuit liefdevolle vriendelijkheid voor zichzelf  de verbinding maken met anderen.

 

Inventariseren

Mij lijkt het daarom belangrijk om bij het inventariseren van wat goede zorg is, juist die menselijke maat goed in de gaten te houden.  Een kop en staart in dergelijke  bijeenkomsten is makkelijk om het gesprek in banen te leiden. Wat ik nog belangrijker vind is een inspirerend verhaal over hoe goede zorg  eruit kan zien. Voorbeelden aanhalen van menslievende zorginitiatieven. Dan gaat mijn hart open, daar loop ik warm voor. Deze  eerste bijeenkomst was misschien bedoeld om de bereidwilligheid van buurtbewoners te peilen. Als het echt de bedoeling is om burgers mee te laten praten over de inhoud van de zorg dan is het belangrijk om daar een goede werkwijze voor te gaan bedenken en  creatieve vormen. Werkgroepjes formeren, thema’s kiezen, experts uitnodigen om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Praten vanuit een positieve grondgedachte, inspireren: Wat maakt iemand gelukkig, waar word je blij van en wat wil je zelf doen om daar invulling aan te geven? Het zijn vragen die in een vaste structuur aan bod kunnen komen. Niet alleen door praten maar door doen in creatieve bijeenkomsten. Gaandeweg gaan zich dan de invullingen (in plaats van oplossingen) aandienen. Een aantal bijeenkomsten organiseren met een vaste agenda zodat ritme en duidelijkheid ontstaan en bewoners na leren denken over zorg als concept waar ze zelf deel aan hebben. Dat houdt ook in: Oog hebben voor de ander. Iemand zien staan. Echt kwetsbare buurtbewoners die wel zorgvrager heten maar geen zorg kunnen vragen, om deze mensen gaat het dan. Wat wij als mensen gemeen hebben is dat we allemaal kwetsbaar zijn in het bestaan. Juist daarom hebben we elkaar nodig en is zorgen voor elkaar de belangrijkste opgave die we hebben.